Entries by VinaFas

Cửa sổ hồng ngoại IRISS

Tại sao cần kiểm tra hồng ngoại? – Hệ thống điện thường xảy ra các lỗi liên quan đến kết nối cơ học. Các lỗi này thường tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ nếu không được phát hiện và sửa chữa kịp thời. Thực hiện kiểm tra hồng ngoại là một phương pháp bảo […]

Máy biến án thông minh/Hệ thống đo lường, giám sát, quản lý máy biến áp hạ áp Online S3M-STMV

Hệ thống S3M-STMV là hệ thống đo lường, giám sát và thu thập dữ liệu trong công tác vận hành và quản lý trạm biến áp phân phối. Thay thế các phương pháp thủ công truyền thống, tiết kiệm nhân lực vận hành, nâng cao an tàn cho thiết bị, lưới điện và công nhân vận hành, […]

Giải pháp quản lý điện năng SEMS-L

Hệ thống SEMS-L là hệ thống đo lường, giám sát, thu thập dữ liệu và quản lý điện năng, phục vụ công tác vận hành trong các nhà máy, tòa nhà, khu công nghiệp,…Ngoài ra, hệ thống thay thế các phương pháp thủ công truyền thống, giúp quản lý năng lượng sử dụng. Hỗ trợ […]

Dịch vụ kiểm toán năng lượng

Các dịch vụ chính trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng của SES bao gồm: – Tư vấn chuyển giao công nghệ tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo. – Tư vấn và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điện, hệ thống năng lượng nhiệt, […]

Hệ thống đo lường, giám sát, quản lý Trạm Biến Áp và lưới điện hạ áp ONLINE S3M-SGMV

Hệ thống S3M-SGMV là hệ thống đo lường, giám sát quản lý trạm biến áp và lưới điện hạ áp online. Thay thế các phương pháp thủ công truyền thống, tiết kiệm nhân lực vận hành, nâng cao an toàn cho thiết bị, lưới điện và công nhân vận hành, cung cấp số liệu đo lường, giám […]