Entries by Việt Nguyễn Văn

Hệ thống Điện mặt trời Solar tracking 2000Wp

Đối tượng: Hộ gia đình Công suất: 2000Wp Thời gian: 2017 Thành phố: Hà Nội Tình trạng: Hoàn thành Công trình điện năng lượng mặt trời BeeSolar công suất 2000W hòa lưới lưu trữ tại Thạch Bàn, TP.Hà Nội của chủ đầu tư Mr Hoàng đã chính thức được bàn giao và đi vào hoạt động sau […]

Hệ thống Điện mặt trời Solar tracking 1700Wp

Đối tượng: Hộ gia đình Công suất: 1700Wp Thời gian: 2017 Thành phố: Hà Nội Tình trạng: Hoàn thành Công trình điện năng lượng mặt trời BeeSolar công suất 1700W hòa lưới lưu trữ tại Thị trấn Đông Anh, TP.Hà Nội của chủ đầu tư Mr Kiên đã chính thức được bàn giao và đi vào hoạt […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ 8300Wp

Đối tượng: Hộ gia đình Công suất: 8300Wp Thời gian: 2018 Thành phố: Mimosa 027 – Ecopark Tình trạng: Hoàn thành Công trình điện năng lượng mặt trời BeeSolar công suất 8300W hòa lưới có lưu trữ tại Biệt thự Mimosa, Ecopark, Văn GIiang, Hưng Yên của chủ đầu tư Mr Tùng đã chính thức được bàn […]

Hệ thống Điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ 4800Wp

Đối tượng: Hộ gia đình Công suất: 4800Wp Thời gian: 2018 Thành phố: Thanh Hóa Tình trạng: Hoàn thành Công trình điện năng lượng mặt trời BeeSolar công suất 4800W hòa lưới lưu trữ tại Nga Sơn, Thanh Hóa của chủ đầu tư Mr Luyện đã chính thức được bàn giao và đi vào hoạt động sau […]

Hệ thống Điện mặt trời hòa lưới 4800Wp

Đối tượng: Hộ gia đình Công suất: 4800Wp Thời gian: 2018 Thành phố: Đông Anh – Hà Nội Tình trạng: Hoàn thành Công trình điện năng lượng mặt trời BeeSolar công suất 4800Wp hòa lưới tại Đông Anh, TP.Hà Nội của Chủ đầu tư Mr Hùng đã chính thức được bàn giao và đi vào […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3100Wp

Đối tượng: Hộ gia đình Công suất: 3100Wp Thời gian: 2018 Thành phố: Phú Thọ Tình trạng: Hoàn thành Công trình điện năng lượng mặt trời BeeSolar công suất 3100Wp hòa lưới tại Phú Thọ của chủ đầu tư Bác Khảm đã chính thức được bàn giao và đi vào hoạt động sau 1 ngày thi công […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 53kWp

Đối tượng: Doanh nghiệp Công suất: 53kWp Thời gian: 2018 Thành phố: Hải Phòng Tình trạng: Hoàn thành Công trình điện năng lượng mặt trời BeeSolar công suất 53kW hòa lưới tại Việt Úc Building, Lê Hồng Phong, TP.Hải Phòng của chủ đầu tư đã chính thức được bàn giao và đi vào hoạt động sau […]

Hệ thống Điện mặt trời Độc lập 1400Wp

Đối tượng: Hộ gia đình Công suất: 1400Wp Thời gian: 2018 Thành phố: Park River – Ecopark Tình trạng: Hoàn thành Công trình điện năng lượng mặt trời BeeSolar công suất 1400W độc lập tại Park River, Ecopark, Văn GIiang, Hưng Yên của chủ đầu tư Chú Cường đã chính thức được bàn giao và đi vào […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới Quốc Gia

Tấm pin năng lượng mặt trời (NLMT) lấy từ năng lượng của dòng bức xạ điện từ xuất phát từ Mặt Trời được hấp thu trực tiếp qua tấm pin mặt trời chuyển hóa thành điện năng một chiều, sau đó qua bộ chuyển đổi hòa lưới trực tiếp vào hệ thống điện lưới Quốc Gia, nên được gọi […]