Dịch vụ kiểm toán năng lượng

Các dịch vụ chính trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng của SES bao gồm:

– Tư vấn chuyển giao công nghệ tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo.

– Tư vấn và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điện, hệ thống năng lượng nhiệt, hơi, …

– Cung cấp dịch vụ Kiểm toán năng lượng: Kiểm toán và đánh giá hệ thống, thiết bị tiêu thụ điện, trạm biến áp, hệ thống thông gió. SES thực hiện kiểm toán năng lượng cho các đơn vị nhằm giúp tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và thêm vào chuỗi giá trị thương hiệu “phát triển xanh” của đơn vị.

– Tư vấn thiết kế, lắp đặt thiết bị xây dựng các nhà máy, xi nghiệp, tòa nhà tiết kiêm năng lượng, …

– Phân phối, cung cấp và lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng

– Tư vấn xây dựng mô hình và hệ thống quản lý năng lượng phù hợp với đơn vị và đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 50001, và hướng dẫn của chính phủ nhằm giúp đơn vị có hệ thống quản lý năng lượng tin cậy, tiết kiệm và hiệu quả.