Dự án điện mặt trời cho nhà máy Quy Nhơn 1.2MW

Dự án điện năng lượng mặt trời Quy Nhơn 1m2 MW

12 replies

Comments are closed.