Hệ thống điện mặt trời hòa lưới SMA – LG Neon2

Với đam mê công nghệ, anh chủ nhà đã trót yêu thêm giải pháp điện năng lượng mặt trời.

Để đáp ứng nhu cầu ấy, chúng tôi đã được tin tưởng giao phó trách nhiệm mang đến một hệ thống tuyệt vời, với sự kết hợp của SMA Inverter – Đức và tấm pin mặt trời LG Neon2 – Hàn Quốc.

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới được hoàn thành một cách cẩn thận và đã được ký hợp đồng mua bán điện cùng EVN ngay sau đó.