Hệ thống điện năng lượng mặt trời Đan Phượng 60kWp

Hệ thống điện năng lượng mặt trời Đan Phượng 60kWp