Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới có lưu trữ tại Văn Giang Hưng Yên

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới có lưu trữ tại Văn Giang Hưng Yên

DCIM100MEDIADJI_0048.JPG