Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Phù Chẩn

Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Phù Chẩn

DCIM100MEDIADJI_0068.JPG

DCIM100MEDIADJI_0071.JPG